MENOY
Your Cart

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το vasilakos.gr, δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών του. Η αναγκαία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται βάσει του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  (GDPR EU 2016/679), του εφαρμοστικού αυτού εθνικού Νόμου 4624/2019 και όλων των Ευρωπαϊκών και Εθνικών σχετιζόμενων με την προστασία προσωπικών δεδομένων κανόνων. 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο διαδικτυακός τόπος www.vasilakos.gr  συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μέσω της παρούσης ιστοσελίδας. 

Συλλογή Δεδομένων και Σκοποί Επεξεργασίας

Η εταιρεία συλλέγει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας:

 • Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για την αποστολή ενημερωτικών / προωθητικών μηνυμάτων (εγγραφή στο newsletter) της Εταιρείας.
 • Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε ως μέλος στην παρέα του vasilakos.gr, πρέπει να επεξεργαστούμε τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης) για να σας αναγνωρίσουμε ως χρήστη της ιστοσελίδας μας και να σας δώσουμε πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες, προϊόντα που είναι διαθέσιμα προς εσάς λόγω της ιδιότητάς σας ως εγγεγραμμένου μέλους. Την εγγραφή σας αυτή μπορείτε να ακυρώσετε ανά πάσα ώρα και στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας.
 • Σε περίπτωση αγοράς από το ηλεκτρονικό κατάστημα, η εταιρεία συλλέγει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένου ονόματος, email, αριθμό τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση χρέωσης καθώς τύπο πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας.
 • Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο συλλέγουμε το Ονοματεπώνυμο και το Email σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.
 • Για σκοπούς marketing: Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων σας, μόνον εάν εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας δελτίο και έχετε συναινέσει στην επεξεργασία Cookies Marketing. Στην περίπτωση αυτή και με τη ρητή συγκατάθεσή σας, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας μέσω διαφόρων μέσων. Αντίστοιχα, λάβετε υπόψη ότι αυτή η επεξεργασία δεδομένων περιλαμβάνει την ανάλυση του προφίλ σας ως πελάτη ή αγοραστή για να καθορίσουμε ποιες είναι οι προτιμήσεις σας και, συνεπώς, ποια προϊόντα και υπηρεσίες σας ταιριάζουν περισσότερο κατά την αποστολή των πληροφοριών προς εσάς. Για παράδειγμα, με βάση το ιστορικό περιήγησής σας (δηλ. Ανάλογα με τα προϊόντα στα οποία κάνατε κλικ), θα σας κάνουμε προτάσεις για προϊόντα που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν και θα σας παρέχουμε την λειτουργία "ανάκτησης καλαθιού". Σε κάθε περίπτωση έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από το Newsletter είτε κάνοντας Unsubscribe μέσω του σχετικού link που θα βρείτε στο Email του Newsletter είτε αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλ. Διέυθυνση info@vasilakos.gr

Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας

Για την επεξεργασία των δεδομένων σας, η εταιρεία  στηρίζεται στις παρακάτω νομικές βάσεις επεξεργασίας:

 • Εκτέλεση σύμβασης: Προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του στο www.vasilakos.gr είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αυτός παρέχει τόσο κατά την εγγραφή του όσο και στην ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

 • Έννομα συμφέροντα: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της όπως επίσης και για την βελτίωση των υπηρεσιών της εταιρείας.

 • Συγκατάθεση – συναίνεση: Οι εγγεγραμμένοι χρήστες-πελάτες καλούνται να δώσουν τη ρητή συναίνεσή τους για την αποστολή ενημερωτικών / προωθητικών μηνυμάτων (εγγραφή στο newsletter) για τα προϊόντα της εταιρείας μας.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν και αναφέρονται παραπάνω.

Η Εταιρεία μας ενδέχεται να διατηρεί προσωπικά σας δεδομένα και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

 • Εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωσή μας από σχετική διάταξη νόμου.
 • Για την χρήση ενώπιον φορολογικών και κοινωνικο-ασφαλιστικών αρχών καθώς και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής.
 • Εφόσον απαιτείται για την καλή οργάνωση και λειτουργία της Επιχείρησής μας υπό τον όρο ότι λαμβάνει χώρα ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων σας.
 • Μέχρι την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.

Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της επιχείρησής μας και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει παραπάνω.

Μεταβίβαση/ διαμοιρασμός δεδομένων με Τρίτους

Για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα, είναι απαραίτητο να δώσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στα συνεργαζόμενα με εμάς φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε τρίτους που μας παρέχουν υποστήριξη στις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε, και συγκεκριμένα:

1. Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματά της επιχείρησής μας και στο προσωπικό που τα στελεχώνει μόνο στο βαθμό που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση των συναλλακτικών μας σχέσεων, την ολοκλήρωση των παραγγελιών, την έκδοση του απαιτουμένου παραστατικού που θα συνοδεύει την παραγγελία και την παράδοση των παραγγελθέντων πραγμάτων, καθώς και για την προώθηση των υπηρεσιών για τις οποίες υπάρχει συναίνεση. Ενδεικτικά αναφέρουμε το τμήμα λογιστηρίου, το τμήμα marketing, το τμήμα αποδοχής παραγγελιών, το τμήμα μηχανογράφησης, το τμήμα χονδρικής πάντα υπό τον όρο ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας.

2. Περαιτέρω τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συναλλακτικές σχέσεις για την ορθή από μέρους μας εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (για παράδειγμα μεταφορική εταιρία για την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων κ.α.) καθώς και σε δημόσιες αρχές ή χρηματοοικονομικούς φορείς (τράπεζες) εφόσον ζητηθούν από αυτές για κάποιο νόμιμο λόγο. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία και θα δεσμεύονται από αντίστοιχους κανόνες και ρήτρες εμπιστευτικότητας και προστασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νομοθετικούς κανόνες και πρότυπα.

3. Τα δεδομένα σας εφόσον έχετε συναινέσει σχετικά διαβιβάζονται σε Τρίτα Μέρη τα οποία τίθενται σε επεξεργασία για λόγους προώθησης προϊόντων.

Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με επαρκείς εγγυήσεις και διατηρώντας πάντα την ασφάλεια των δεδομένων σας.

Τα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων

Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών  δεδομένων σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε κατ’ αρχήν να ασκήσετε δωρεάν και με βάση όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο :

Δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι να ενημερώνεστε για το  ποια δεδομένα σας έχει συλλέξει και υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρεία, την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τη νόμιμη βάση επεξεργασίας αυτών, τους τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων, ιδίως σε τρίτες χώρες καθώς και το χρόνο τήρησης τους.

Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να καταστούν ακριβή, υποβάλλοντας στην Εταιρεία σχετική δήλωση με τα ακριβή προσωπικά δεδομένα σας.

Δικαίωμα συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να καταστούν πλήρη, υποβάλλοντας στην Εταιρεία σχετική δήλωση με τα πλήρη προσωπικά δεδομένα σας.

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις :, i. όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, ii. όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για την επεξεργασία. iii. όταν τα προσωπικά δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης, iv. προβλέπεται από το νόμο η υποχρέωση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας, v. όταν έχουν συλλεγεί με τη προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών προσωπικά δεδομένα παιδιού, κατόπιν συγκατάθεσης του ή η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, στις εξής περιπτώσεις : i. αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να επαληθεύσει η Εταιρεία την ακρίβεια τους, ii. όταν αντί της διαγραφής, ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, iii. Όταν η Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα προσωπικά δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

Δικαίωμα φορητότητας, ήτοι να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε παράσχει στην Εταιρεία σε κατάλληλο μορφότυπο, εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει λάβει χώρα κατόπιν συγκατάθεσής σας

Δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση (χωρίς αναδρομική ισχύ) που έχετε παράσχει για ζήτημα σχετιζόμενο με την προστασία απλών προσωπικών δεδομένων.

Τα εν λόγω δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν λόγω υποχρέωσης εφαρμογής άλλου νόμου, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή δεδομένων, ενώ υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε βάσει νόμου.

Η Εταιρεία θα απαντήσει δωρεάν στην Αίτησή σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Εάν το αίτημα σας κριθεί από τη Εταιρεία ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Το vasilakos.gr χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου και να βελτιώσει την πλοήγηση σας. 

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε.

Τα cookies χωρίζονται στις εξής κατηγορίες ανάλογα με την προέλευση τους:

 • Cookies προβαλλόμενου ιστότοπου: είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε, και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν.
 • Cookies τρίτων: είναι cookies εξωτερικών υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος που επισκέπτεστε. 

Αντίστοιχα τα cookies χωρίζονται και στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με την διάρκεια τήρησης τους:

 • Μόνιμα cookies: Αποθηκεύονται στην συσκευή σας και δεν διαγράφονται μόλις κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Η διάρκεια τήρησης τους ορίζεται ανάλογα με το σκοπό χρήσης κάθε cookie.
 • Cookies περιόδου λειτουργίας: Διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας. 

Όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά τον ιστότοπο μας, σας ζητείται να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. 

Τι cookies χρησιμοποιούμε

-Απαραίτητα Cookies

Τα απολύτως απαραίτητα cookies σας επιτρέπουν να πλοηγείτε στην ιστοσελίδα (website) και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες της. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα cookies, το website δεν θα λειτουργεί ομαλά όπως θα θέλαμε για εσάς και ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε το website ή ορισμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες του.

Εφόσον πλοηγείστε στο website αποδέχεστε τα απολύτως απαραίτητα cookies.

-Cookies Στατιστικών

Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας (website) και μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Για παράδειγμα, μας δείχνουν ποιες είναι οι σελίδες με τις περισσότερες επισκέψεις στο website, μας βοηθούν να καταγράψουμε τυχόν δυσκολίες που έχετε κατά τη χρήση του website και μας δείχνουν εάν η διαφήμισή μας είναι αποτελεσματική ή όχι. Αυτό μας επιτρέπει να δούμε τα γενικά πρότυπα χρήσης του website, όχι το πρότυπο χρήσης ενός μόνο ατόμου. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του website, αλλά δεν εξετάζουμε αυτές τις πληροφορίες για ταυτοποίηση των μεμονομένων χρηστών.

-Marketing

Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησής σας και χρησιμεύουν για να καταστήσουν τη διαφήμιση πιο σχετική με εσάς, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Αυτά χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους, όπως κουμπιά Like ή Share. Τρίτα μέρη προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες σε αντάλλαγμα για την επιβεβαίωση της επίσκεψης του ιστοτόπου μας. 

Cookies Τρίτων Μερών (Third-Party Cookies)

Ο ιστότοπος μας τοποθετεί cookies τρίτων μερών τα οποία συλλέγουν δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς και για την βελτίωση της αλληλεπίδρασης σας με τον ιστότοπο. 

Έλεγχος των cookies μέσω του περιηγητής σας

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies μέσω των σχετικών ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιτρέψεται ή να μπλοκάρετε όλα τα cookies, ή να θέσετε σχετικές προτιμήσεις cookies ανά ιστότοπο.

Στους παρακάτω συνδέσμους παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για τον έλεγχο των cookies, για τα δημοφιλέστερα προγράμματα περιήγησης:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Opera

Η παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES διέπεται τόσο από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Επομένως επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις πρακτικές μας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, ή/και να τροποποιήσουμε ή αντικαταστήσουμε το σύνολο ή/και μέρος της παρούσας Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.